Project Description

Kansallisen ennakointiverkoston tehtävä on edistää suomalaista ennakointia ja koota yhteen tulevaisuusnäkemyksiä yhteiskunnallisen
päätöksenteon tueksi. MTAn rooli oli tuottaa Sitran vetämälle hankkeelle graafinen ilme, dokumentointi ja hankkeen presentaatiomateriaalit.