Project Description

Isoworksille on toteutettu lukuisia ilmoittelukampanjoita yli vuosikymmenen kestänään yhteistyön aikana. Kampanjat ovat olleet imagollisia, taktisia sekä palvelukonseptia tukevia. Niihin on usein suunniteltu myös bannerit eri medioihin niihin kuuluvine landing page sisältöineen.