Project Description

Sitran suurhankkeen tavoitteena oli lattia strategia luonnonvarojen kestävää ja innovatiivista käyttöä sekä kansallisen hyvinvoinnin turvaamiseksi että globaalin vastuun kantamiseksi. Hankkeelle suunniteltiin ilme, laajat taustaraportit sekä varsinainen kokoelmateos “Älykkäästi luonnon voimin”. Ilmeen selkeys, infografiikka ja taitto saivat paljon kiitos hankkeen sidosryhmiltä. Hankkeen onnistumisen seurauksena MTA valitiin myös GTKn kansallisen mineraalistrategia -hankkeen materiaalien suunnittelijaksi. Tutustu teokseen oheisesta linkistä.